UN Essay contest -Opportunities to visit the UN headquarter in New York

Bạn từng mơ ước được đến Newyork? Bạn từng mơ ước được trình bày ý tưởng của mình trước hội đồng UN?

[E] Have you ever thought of getting a free flight to New York, visiting the UN headquarter? Have you ever dream of speaking out your thoughts?

Cơ hội của bạn đến rồi.

[E]You opportunities have come!

60 sinh viên trên toàn thế giới sẽ được chọn để tham dự “2016 United Nations Academic Impact Global Youth Forum” vào 25-31 tháng Bảy, 2016  tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc ở New York và trình bày ý tưởng của mình tại đó.

[E] You could be one of 60 delegates of students from all over the world, expressing your thought in United Nations Academic Impact Global Youth Forum, taking place on 25-31 July, 2016 in New York.

Lựa chon sinh viên sẽ dựa trên một bài viết (essay) với tối đa 2000 từ trao đổi về vấn đề công dân toàn cầu, thấu hiểu văn hóa cũng như vai trò của việc thông thạo nhiều ngôn ngữ trong bối cảnh này.

[E] The selection will be based on 2000 word essay discussing “global citizenship, cultural understanding and the role of multilingual ability” in this matter.

Yêu cầu: trên 18 tuổi, là sinh viên được giới thiệu bởi trường.

[E] You must be student and over 18 year old.

Deadline: 31.03.2016 11:59 pm EST. (10:59 AM ngày 01.04 giờ Việt Nam và 04:59 AM on 01.04 German Time)

Xem thêm cụ thể thông tin tại link gốc: https://www.els.edu/en/ManyLanguagesOneWorld

[E] More information on original link: https://www.els.edu/en/ManyLanguagesOneWorld

Yêu cầu essay: https://www.els.edu/en/ManyLanguagesOneWorld/HowToEnter

[E] Essay criteria: https://www.els.edu/en/ManyLanguagesOneWorld/HowToEnter

Online application here

Chúc các bạn may mắn, hy vọng Việt Nam năm nay sẽ có đại diện.

Good luck 🙂

Advertisements